Online TV

Na tychto Strankach najdete online tv a Radia

Expres

 

 

<p>&nbsp;</p>
<embed width="150" height="50" border="0" displaysize="false" showstatusbar="1" autosize="0" showpositioncontrols="0" showaudiocontrols="1" showcontrols="true" animationatstart="0" autostart="1" transparentatstart="1" type="application/x-mplayer2" src="mms://85.248.7.162/EXPRES_LQ" pluginspage="http://www.microsoft.com/Windows/Downloads/Contents/Products/MediaPlayer/" name="MediaPlayer"></embed>


 

<

 
Toto je zápatí Vašich stránek. Text můžete změnit v administraci v 'Nastavení stránek'.